Chương trình hội thảo

NGÀY IPV6 VIỆT NAM 2015
ỨNG DỤNG IPv6 CHO DI ĐỘNG BĂNG RỘNG
Thời gian: 06/05/2015

Thời gian Chủ đề Tài liệu Tên tổ chức Người trình bày
08:00-08:30 ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU
08:30-08:35 Giới thiệu đại biểu và chương trình hội nghị   Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)  
08:35-08:45 DIỄN VĂN CHÀO MỪNG   Bộ Thông tin & Truyền thông (MIC) Ông Lê Nam Thắng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
08:45-09:00 Hiện trạng triển khai, ứng dụng IPv6 Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) Ông Nguyễn Trung Kiên, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Tin học, VNNIC
09:00-09:20 Ứng dụng, triển khai IPv6 trong mạng di động băng rộng tại Hàn Quốc SK Telecom Ông Ko Deuk Nyong, Trưởng phòng Lab nghiên cứu băng rộng, Trung tâm R&D và Công nghệ mạng, SK Telecom
09:20-09:40 Hiện trạng, kế hoạch, lộ trình triển khai IPv6 cho mạng di động Viettel Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) Ông Trần Văn Thành - Chuyên viên phòng Kỹ thuật, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
09:40-10:00 Hiện trạng, kế hoạch, lộ trình triển khai IPv6 cho mạng di động Vinaphone Vinaphone Ông Nguyễn Ngọc Huy - Phó giám đốc Trung tâm Điều hành Thông tin (OMC), Vinaphone
10:00-10:20 Ứng dụng IPv6 trong sản xuất thiết bị di động Samsung VN Ông Phạm Quang Vinh - Trưởng phòng Giao thức, SVMC
10:20-10:50 Chuyển đổi IPv6 VMS Tổng Công ty Viễn thông Mobifone Ông Nguyễn Vũ, Trưởng Ban Công nghệ thông tin, Mobifone
10:50-11:20 Thảo luận
11:20-11:30 Thứ trưởng Lê Nam Thắng kết luận, chỉ đạo