CÁC DIỄN GIẢ TIÊU BIỂU

Ông Lê Nam Thắng
Thứ trưởng, Bộ Thông tin & Truyền thông

Ông Trần Minh Tân
Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Ông Nguyễn Trung Kiên
Chuyên viên phòng Kỹ thuật tin học, VNNIC

Ông Ko Deuk Nyong
Trưởng phòng nghiên cứu công nghệ Băng rộng, Trung tâm R&D và Công nghệ mạng, SK Telecom

Ông Nguyễn Ngọc Huy
Phó giám đốc Trung tâm Điều hành Thông tin (OMC) tại Công ty Dịch vụ Viễn thông

Ông Phạm Quang Vinh
Trưởng phòng Giao Thức tại Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển SVMC, Samsung Electronics Vietnam

Ông Trần Văn Thành
Chuyên viên phòng Kỹ thuật, Tập Đoàn Viễn Thông quân đội