Địa điểm tổ chức

Bộ Thông tin và truyền thông
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: +84-04-3556 3461
Website: http://mic.gov.vn  


Khách sạn  JW Marriott Hanoi